Privacyverklaring Urban Lifestyle Coaching Oktober 2019

Algemeen
Urban Life Style Coaching, gevestigd aan de Blauwkapelseweg 115 te Utrecht.
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30242165 en vertegenwoordigd door D. Bodenstaff.
Urban Lifestyle Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Urban Lifestyle Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via dolores@urbanlifestylecoaching.nl

Verwerking persoonsgegevens
Urban Lifestyle Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Door het invullen van een inschrijfformulier verstrek je mogelijk gevoelige gegevens zoals mogelijke lichamelijke en/of geestelijke klachten of beperkingen.

Verzamelen gegevens
Urban Lifestyle Coaching verzameld en verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

1. Je te kunnen bellen en/of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Naam, adres en telefoonnummer worden bewaard zolang Urban Lifestyle Coaching een actieve relatie heeft met de gebruiker.

2. Het verzenden van onze nieuwsbrief. Jouw emailadres wordt extern opgeslagen in een softwareprogramma dat Urban Lifestyle Coaching gebruikt voor het maken van de nieuwsbrieven. 

 

De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je ten alle tijden weer uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door een email te sturen naar dolores@urbanlifestylecoaching.nlU

rban Lifestyle Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Echter dienen wij ons wel te houden aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Urban Lifestyle Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Urban Lifestyle Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Urban Lifestyle Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dolores@urbanlifestylecoaching.nl

Klacht indienen
Urban Lifestyle Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dolores is lifestyle coach en yogadocent. Zij gaat uit van jou als geheel en zal zich daarbij richten op het mentale, fysieke en emotionele gebied. Door middel van coaching breng je die 3 weer in verbinding met elkaar en zal je meer rust en balans ervaren in je dagelijkse leven.

Volg mij op social media

Locatie
Studio Yoga bij het Park
Blauwkapelseweg 115
3572 ke Utrecht
0611153717